Výhody dobrovolnictví

"Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích." (O. Sozanská, Hestia)

Co můžete od dobrovolnictví očekávat?  

  • možnost pomoci tam, kde je to právě potřeba
  • získání nových zkušeností a dovedností
  • získání praxe pro budoucí uplatnění 
  • navázání nových kontaktů a přátelství
  • možnost uplatnění svých zájmů a koníčků
  • společenské ocenění
  • radost z dobře vykonané práce