Kde všude je potřeba Vaší pomoci?

Doučování

V současné době hledáme dobrovolníky pro doučování těchto předmětů:

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika

Pro koho je tato činnost vhodná?

  • pro studenty (možnost získání praxe)
  • pro aktivní seniory (nejlépe učitele v penzi)
  • pro učitelky na mateřské dovolené
  • pro toho, kdo ovládá dané učivo

Doučování probíhá v klubovnách Komunitního centra, případně dle dohody přímo u žáka. 

Volný čas trávený se seniory

V Židlochovicích a okolí je řada seniorů, kteří tráví velké množství času osamoceně doma, nebo v nějakém zařízení. 

Pravidelná vlídná návštěva pro ně bude vzpruhou na duši. Můžete si jen tak povídat, hrát různé hry, jít na procházku, nebo vlastně cokoli, co vás napadne a na čem se společně domluvíte. Nebo třeba pomoci s drobnostmi, které jsou pro starší lidi náročné. Může jít o domácí práce, nákup apod.

Pomoc na různých akcích

V našem městě se každý rok odehrává velké množství společenských, kulturních či sportovních akcí. S jejich přípravou je spousta práce a jak se říká, "každá ruka dobrá". Akci si můžete vybrat podle oblasti svého zájmu, nebo prostě podle toho, kdy máte čas. Zpravidla se bude jednat o jednorázovou intenzivní výpomoc v den akce, nebo při jejích přípravách, nikoli o dlouhodobou průběžnou práci.

Vedení různých kroužků, organizace akcí apod.

Napadá Vás jakákoli společensky prospěšná aktivita, kterou byste byl/a schopný/á a ochotný/á zorganizovat či vést? Přijďte nám o Vašem nápadu říct, pokud zapadne do poslání KC, budeme pro ni hledat čas a prostor.