Prostory Komunitního centra

Komunitní centrum, jehož budova je nedílnou součástí židlochovické radnice, poskytuje své služby osobám v nepříznivé sociální situaci za účasti sociálních pracovníků Komunitního centra a zaměstnanců spolupracujících sociálních i doprovodných služeb. 

Pro širokou veřejnost zde Komunitní centrum pořádá různé přednášky, volnočasové aktivity, fungují zde poradny pro klienty neziskových organizací, které zde zároveň mohou školit své zaměstnance i klienty. 

Komunitní centrum

Zde jsou k dispozici následující prostory:  

  • jedna poradenská místnost,
  • dvě klubovny pro 20  osob.

Pokud máte zájem o využití těchto prostor pro své aktivity, obraťte se na vedoucí Komunitního centra Mgr. Janu Surovcovou telefonicky nebo emailem, kontaktní údaje naleznete zde.


Stodola, sál, sklep, nádvoří      a sad


Stodola a sad jsou určeny pro akce v letních měsících, sál a sklep jsou využívány po celý rok. Nádvoří se využívá jako odpočinková zóna pro návštěvníky či obyvatele Židlochovic a okolí. 


Pokud Vás tyto prostory zaujaly, obraťte se pro více informací na Mgr. Martinu Bartákovou, tel.: +420 604 290 416, email: martina.bartakova@zidlochovice.cz