Komunitní centrum Židlochovice

Volnočasové aktivity

Terapie hrou

Nedirektivní terapie hrou využívá léčebný potenciál hry, děti si hrají a tím se léčí. Individuální terapie hrou pomáhá dětem s poruchami chování, s emočními výkyvy, sociálně nezačleněným dětem aj.

Pondělí a čtvrtek od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Kontakt: Mgr. Veronika Zvaková, email.: terapiahrou.deti@gmail.com

Doučování

Doučování je určeno dětem od 1. - 9. Třídy, včetně dětí se specifickými poruchami učení.

Pondělí a středa od 13.00 hod. do 15.00 hod. - popřípadě dle dohody.

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Arteterapie pro dospělé

Arteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Určeno pro skupinu 6 dospělých osob.

Každé sudé úterý od 16.00 hod. do 19.00 hod.

Kontakt: Mgr. Jana Surovcová, tel. kontakt: 737 748 410, email.: jana.surovcova@zidlochovice.cz

Hlídání dětí

Nabídka je založena především na hlídání dětí rodičům, kteří nemají kam umístit dítě v době, kdy si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti (úřady, lékař aj.). Služba bude zajištěna po tel. domluvě předem pro děti od 3 let.

Pondělí a čtvrtek od 9.00 hod. do 11.00 hod., popřípadě dle dohody.

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Pastelka

Kurz je určen pro děti od 3 do 8. let. V kurzu se věnujeme výtvarným technikám - kreslení, malování, modelováni, ale i různým jiným netradičním technikám.

Středa od 15.00 hod. do 17.00 hod. - kurz je určen pro menší děti

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Pastelka

Kurz je určen pro děti od 9 do 15. let. V kurzu se věnujeme výtvarným technikám - kreslení, malování, modelováni, ale i různým jiným netradičním technikám.

Čtvrtek od 15.00 hod. do 17.00 hod. - kurz je určen větším dětem

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Veselý háček

Kurz je zaměřen na techniku háčkování. Je určený jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří se chtějí zdokonalit nebo seznámit s novým pojetím háčkování. Kurz je určen pro děti od 10 let až po seniory.

Čtvrtek od 14.30 hod. do 16.30 hod.

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Trénování paměti

Trénování paměti je určeno pro osoby s poruchami paměti nebo osoby, které tomuto problému chtějí předejít.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Kontakt: Zdeněk Choura, tel. kontakt: 731 150 949, email: choura@atlas.cz

Cvičení pro seniory

Cvičení je zaměřeno na seniory. Vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků.

Pátek od 9.00 hod. do 10.00 hod., 50,-Kč/lekci

Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

Zpívánky pro děti

Kroužek je pořádán tanečním spolkem Kanava. Je zaměřen na hudební a pohybové činnosti, lidové písně

a tanečky. Kroužek je určen pro děti od 5 let.

Středa od 17.00 hod. do 18.00 hod.

Kontakt: Iva Šebestová, tel. kontakt: 774 643 374