Poradny v Komunitním centru

Veškeré poradenské služby KC Židlochovice jsou zdarma a je nutné se předem telefonicky objednat.

Mgr. Martina Seligerová | dluhová a hypoteční poradna.

Poradna Vám zajistí financování na míru, kontrolu Vašich závazků, ověření dluhů a exekucí. Navrhne vhodné pojištění nebo individuální nastavení podmínek hypotečního úvěru.

Poradna poskytuje poradenství v Komunitním centru v Židlochovicích po předchozí telefonické domluvě.


Diakonie ČCE | Poradna Svítání | nabízí pomoc pro pečující a pozůstalé.

Pečující - pomůže vám zvládnout péči o blízkého člověka jak po stránce odborné tak i praktické. Poskytne vám informace, jak zažádat o sociální pomoc, jak upravit byt i jak nezapomenout sama na sebe.

Pozůstalé - poradna pro pozůstalé je klidným a bezpečným místem, kde ve vzájemné lidské blízkosti a důvěře můžete mluvit o vaší ztrátě. Bude vás provázet na vaší cestě, pomůže vám zorientovat se v nové životní situaci, poskytne vám i praktické informace po odchodu blízké osoby.

Poradna poskytuje poradenství v Komunitním centru v Židlochovicích po předchozí telefonické domluvě.


Diakonie ČCE - středisko v BrněPoradna poskytuje pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Nabízí informační materiály, osobní a telefonické poradenství, vyšetření paměti pro osoby okolo 60 let věku a starší. Vyšetření je zdarma.

Poradna poskytuje poradenství každou 1. středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin.


Etoped  Speciální pedagožka/etopedka a školní metodička prevence. V Komunitním centru poskytuje poradenské služby pro rodiče dětí, pro děti, dospívající a lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích na základě výchovných, vztahových či dalších problémů.

Služby:

 • Výchovné poradenství
 • Individuální práce s dítětem, práce s rodinou, skupinové poradenství
 • Individuální a párové poradenství
 • Pomoc při řešení osobních a vztahových problémů
 • Pomoc v překonávání traumatických událostí, psychické poruchy
 • Intervenci v aktuální tíživé situaci
 • Individuální speciálně pedagogická péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky nadané a mimořádně nadané s tím související specifika/obtíže
 • Podpora žákům a jejich rodinám se sociální sociálním znevýhodněním v kontextu vzdělávání dětí cizinců

Poradna poskytuje poradenství každý čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin.

 • Mgr. Šidlová Simona, tel.: 704 613 988 

Persefona z. s. | poskytuje dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje. V rámci poradenských služeb poskytuje klientům a klientkám sociální, psychologickou a právní pomoc.

Poradna poskytuje poradenství v Komunitním centru v Židlochovicích po předchozí telefonické domluvě.


Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska - Židlochovicko | aktivace zdravotně postižených a seniorů, příprava jednodenních, vícedenních rehabilitačních pobytů, kulturních akcí pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Spolek působí v Komunitním centru každé sudé pondělí od 7:30 do 10:00 hodin.Psycholog | poskytuje poradenské služby zaměřené na děti, dospívající a jejich rodiče, kteří se ocitnou v náročné životní situaci. Můžete se na nás obrátit s tématy jako je zneužívání návykových látek, obtíže ve výchově, duševní nepohoda nebo narušené vztahy v kolektivu. V naší poradně vás podpoříme v kariérovém rozhodování nebo při volbě dalšího vzdělávání. Součástí poradenské práce je také edukace, potřebujete-li vysvětlit diagnózu nebo postup, které máte zvolit v řešení konkrétní tíživé situace, neváhejte se na nás obrátit.

Poradna poskytuje poradenství každé úterý od 13:00 do 17:00 hodin.

 • Mgr. et Mgr. Eva Šilhánová, psycholog,                        tel.: 737 748 410 

Práh Jižní Morava | poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

Poradna poskytuje poradenství v Komunitním centru po předchozí telefonické domluvě každý pátek od 8:30 do 13:00 hodin.Skleněnka | Poskytuje služby, jejichž cílem je vytvořit provázanou strukturu podpory dětem vyrůstajících v náhradní rodinné péči a podpory náhradním rodinám. Má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování výchovné, poradenské a vzdělávací činnosti. Zajišťuje náhradním rodičům, ale i veřejnosti, možnost dalšího vzdělávání a rozvoje v oblasti pěstounské péče i osvojení. Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí.

Poradna poskytuje poradenství každé pondělí od 8:00 do 13:00 hodin.

 • Ing. Pavlína Hejduková, tel.: 777 134 608

Tyfloservis, o.p.s. | služby jsou určeny všem lidem ve věku patnácti let a více, kteří mají potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. Nabízíme podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové postižení hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. 

Poradna poskytuje poradenství v Komunitním centru v Židlochovicích po předchozí domluvě.  


Unie pečujících | poradna poskytuje pomoc a podporu pečujícím lidem, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí.

Poradna poskytuje poradenství každé první úterý v měsíci od 10:30 do 16:30 hodin.Kontakt:


Zdenek Choura | trénování paměti.
Poradna poskytuje poradenství každý poslední úterý v měsíci od 10:00 do 15:00 hodin.