Odborné poradenství

poradenství pro osoby v nepříznivé životní či sociální situaci

Česká alzheimerovská společnost

Kontaktní místo střediska Diakonie CČE v Židlochovicích. Poskytuje pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Je možné domluvit testování paměti. Vyšetření je zdarma.

Každou první středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. Pro návštěvu prosím využijte možnosti objednání přes mail či telefon.

Kontakt: Mgr.Lada Žertová
tel.: 734 166 378
e-mail: km.brno@diakoniebrno.cz

Poradna Svítání (Diakonie CČE)

Poradna nabízí pomoc pro pečující a pozůstalé. Poradna pro pozůstalé vás bude provázet, poskytne vám informace po odchodu blízké osoby.

Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: Bc. Petra Stávková                                        
tel.: 731 642 068                                                           
email: poradna@diakoniebrno.cz

Práh Jižní Morava 

Pomáháme lidem s psychickými obtížemi a dodáváme jim odvahu zdolávat překážky na jejich cestě k zotavení. Poskytujeme profesionální podporu prostřednictvím multidisciplinárních týmů, s respektem k jedinečnosti a potřebám každého klienta. Jdeme vstříc změnám i novým přístupům. 

Pátek od 10.00 do 12.00 hod.

Kontakt: Terénní tým region Jih
tel.: 733 643 375                                             
email.: regionjih@prahjm.cz

Skleněnka z. s.

Organizace doprovázející pěstouny i celou pěstounskou rodinu.

Pondělí od 9.00 - 13.00 hod.

Kontakt: Ing. Bc. Pavlína Hejduková,                                
tel. kontakt:  792 771 409
email: hejdukova@duhovasklenenka.cz

Unie pečujících

Organizace pomáhající rodinám, které se starají o své nejbližší v domácím prostředí.

Každé první úterý v měsíci od 10.30 - 16.30 hod.

Na návštěvu se prosím domlouvejte alespoň den dopředu. Děkujeme.

Kontakt: Zdenka Michálková,                                                    tel. číslo: 733 678 890,                                                     
email: zdenka.michalkova@uniepecujicich.cz

Raná péče

Organizace pomáhající dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Lucie Špuláková,                                          
tel. kontakt: 777 234 134,                                               
email: brno@ranapece.cz

Odborná poradna etopeda

Psychoterapeutka KBT, speciální pedagožka/etopedka a školní metodička prevence. Nabízí komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy.  Součástí služby je i poradenství pro pedagogické pracovníky. Poskytuje individuální nebo skupinové terapie lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Čtvrtek od 13.00 - 17.00 hod.

Kontakt: Mgr. Simona Šidlová,                                              tel. číslo: 704 613 988                                                             email: sidlovasim@gmail.com

Dluhová a hypoteční poradna

Poradna vám zajistí financování na míru, kontrola vašich závazků, ověření dluh a exekucí, navrhne vhodné pojištění, individuální nastavení podmínek hypotečního úvěru.

Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Martina Seligerová,                                         tel. číslo: 723 404 774,                                                      email: seligerova@hypoasistent.cz

Persefona z. s.

Poradna poskytuje dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje.

Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.

nonstop tel.linka: 737 834 345,                                          email: poradna@persefona.cz

SOS dětské vesničky – SOS kompas JmK – Hrušovany

Pomáhá rodinám v nepříznivé sociální situaci . Službu poskytuje v domácnosti nebo na jiném domluveném místě.

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.

Kontakty: Bc. Simona Fibichová                                               tel. číslo: +420 608 634 712                                                      email: simona.fibichova@sos-vesnicky.cz

Bc. Markéta Aujezdská, DiS : 
tel.číslo: + 420 778 782 712 
email: marketa.aujezdska@sos-vesnicky.cz

Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska - Židlochovice

Aktivizace zdravotně postižených a seniorů. Příprava jednodenních, vícedenních rehabilitačních pobytů, kulturních akcí pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Každé sudé pondělí od 7.30 do 10.00 hod.

 Kontakt: Jana Klobásová                                                         tel. číslo: 731 103 286                                                             email: dlavrim@seznam.cz


Tichý svět, o.p.s.

Organizace poskytuje osobám se sluchovým a kombinovaným postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství tlumočnické služby.

Poradenství v KC poskytujeme po předchozí domluvě.

Kontakt: Mgr. Hana Šůstková
tel. číslo: 702 192 662
e-mail: hana.sustkova@tichysvet.cz

Paspoint 

Aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS. Poradenské služby Paspointu jsou určeny lidem s poruchou autistického spektra. Dospělým a jejich rodinám, rodičům s dětmi s autismem, pedagogům a dalším odborníkům. Schůzku je možné domluvit přímo v Paspointu v Brně.  

https://www.paspoint.cz/

Kontakt: Ing. Zuzana Galle, DiS.
tel. číslo: +420 777 436 332
email: galle@paspoint.cz