Aktivity auditu FFC


2. 11. 2022 - došlo k návštěvě hodnotitele AFFC, který provedl zhodnocení procesu auditu a doporučil nás k udělení certifikátu. Nyní čekáme na termín předání.

Září 2022 - očekáváme návštěvu hodnotitele AFFC, který provede zhodnocení procesu auditu FFC

29. 6. 2022 -  Schválení předložených výstupů Zastupitelstvem města Židlochovice

22. 6. 2022 - Schválení předložených výstupů Radou města Židlochovice. 

Schválení opatření navrhovaných Auditem Familly friendly community ke stažení zde:

21. 6. 2022 - Dokončení kompletace výstupů s koordinátorkou pí. Vybíralovou pro RM a ZM.

16. 6. 2022 - Výběr prioritních opatření, které budou předloženy RM a zastupitelstvu (přítomni: radní Lenka Brázdová a místostarosta Tomáš Šenkyřík)

8. 6. 2022 - Setkání koordinátorů AFCC a rodinných koordinátorů na JMK v Brně - zpětná vazba

Červen 2022 - informování veřejnosti o výstupech z dotazníkového šetření článkem ve Zpravodaji 6/2022:

18. 5. 2022 proběhl druhý workshop, pracovní skupina na základě výsledků dotazníků prioritizace všech opatření 

Duben 2022 - vypracování dotazníkového šetření na základě podnětů pracovní skupiny, jeho distribuce (Zpravodaj, MěÚ, frekvent.místa v Židlochovicích) a zpracování výstupů.

1. 3. 2022 - proběhl první workshop auditu FFC. Setkala se zde pracovní skupina, která navrhovala podněty pro zlepšení života ve městě v reakci na opatření skupin (A - těhotenství až I - senioři).

Únor 2022 -  první představení Auditu FFC občanům města Židlochovice článkem v únorovém Zpravodaji:

Leden 2022 - proběhlo setkání s přidělenou koordinátorkou FFC paní Vybíralovou, která pomáhá pověřenému pracovníkovi MěÚ Židlochovice projít bez problémů auditem FFC. 

Koordinátoři projektu navrhli složení pracovní skupiny FFC, aby zde byly obsaženy všechny Životní fáze člověka (od Skupiny A - Těhotenství a narození dítěte, Rodina s kojencem až po Skupinu I - Senioři). Ve všech případech se jednalo o obyvatele města Židlochovice.

Listopad 2021 - Podepsání dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity Městem Židlochovice a hejtmanem JMK Mgr. Janem Grolichem.

Říjen 2021 - Schválení Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity Radou města Židlochovice:

Září 2021 - Podání žádosti o účasti města Židlochovic na audit FFC.

28. 6. 2021 - Účast zástupců Komunitního centra Židlochovice na auditním semináři.