Ceník služeb

Pečovatelská služba Židlochovice

1. Základní činnosti           

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík 

130 Kč/h 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC 

130 Kč/h

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Dovoz nebo donáška jídla 

20 Kč/úkon 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 • Pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podávání jídla a pití 

130 Kč/h

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • Běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky.

130 Kč/h

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                           

115 Kč / úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 

70 Kč / kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130 Kč/h


2. Fakultativní činnosti            

Dohled nad dospělým občanem

 • Doprovod mimo domov nad rámec základních činností, např. na vycházku, zalít kytky na hřbitov atd.
 • Jednoduché ošetřovatelské úkony, jednoduchá masáž, bandáž končetin, převazy drobných defektů atd.  

200 Kč/ h       


Pozn.: 

 • Pokud poskytování úkonů s hodinovou formou úhrady, vč. času nezbytného k zajištění těchto úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Cena platí ve všední dny, v sobotu i v neděli.
 • V případě, že bude fakultativní činnost prováděna bez základního úkonu, bude k ní připočítána cena za cestu ke klientovi i od klienta na základnu PS a to ve výši 6,-Kč/km.
 • V případě spojení základních a fakultativních činností, nebude klientovi počítána cesta zpět na základnu PS.