Cíle a zásady

1. Cíle služby

 • Cílem je uživatel, který udržuje a rozvíjí své dovednosti a zájmy.
 • Cílem je uživatel, který je v kontaktu se společností a blízkými lidmi.
 • Cílem je uživatel, který využívá smysluplně svůj volný čas podle svých zájmů.

2. Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup ke každému uživateli
 • Zachování důstojnosti uživatele, úcta k člověku
 • Služba podporuje samostatnost uživatele
 • Služba je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám a přáním uživatelů

3. Rozsah poskytovaných služeb

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti